เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

หิน

15

167

3

ข้อมูล

ployjeed

ployjeed

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

หินแปรละคะ

ployjeed
Author

โทษน้าาหินแปรเราไม่ได้จดไว้ เดี๋ยวเราเอาสรุปเพิ่มให้

แชร์โน้ตนี้