เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซล์

5

171

0

ข้อมูล

khao

khao

ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้