เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Com:สรุป /ปลายภาคม.2

8

591

0

ข้อมูล

It's me🙋

It's me🙋

สรุปสั้น ๆ สำหรับจำก่อนสอบ @powerpoint *สรุปเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้