เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตร ไฟฟ้า (ม.3)

41

616

0

ข้อมูล

short.ppp

short.ppp

ไฟฟ้า สูตร แบบย่อ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้