เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

งานเเละพลังงาน

7

256

0

ข้อมูล

doctor#dek63pb

doctor#dek63pb

-------------เนื้อหา--------------
-งาน
-กำลัง
-พลังงานศักย์โน้มถ่วง
-พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
-พลังงานจลน
(ยังไม่ครบ)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้