เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เเรงเเละการเคลื่อนทีม.3 ่

20

465

0

ข้อมูล

doctor#dek63pb

doctor#dek63pb

-------------เนื้อหา---------------
•เเรงคือ
•สูตร
•การเคลื่อนที่ของเเรง
•หลักการโมเมนต์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้