เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[o-net] สรุปสูตรการหารูปทรง

42

337

0

ข้อมูล

ฝันให้ไกลไปให้ถึง

ฝันให้ไกลไปให้ถึง

เป็นการปรับปรุงเขียนใหม่ เพื่อให้น้องอ่านรู้เรื่องจากสมุดโน้ตตัวเก่า^^ เนื้อหาก็มีการหาพื้นที่แบบต่างๆโดยย่อ ถ้าอยากรู้เพื่อก็อ่านหนังสือตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากนะ สู้ๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้