เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแยกสาร ม.2

21

370

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

กาแยกสารแบบย่อๆ
ปล.ลายมือเราอาจจะไม่สวยนะ☺️

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้