เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์พื้นฐานม.3 #โครโมโซม

21

221

0

ข้อมูล

ตังค์ต้องขยัน

ตังค์ต้องขยัน

อาจจะไม่หมดนะโทษทีตั้งแต่ม.3ละ#ตัวหนังสือไม่สวยขอโทษนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้