เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่อนที่ของวัตถุ ม.3

34

415

2

ข้อมูล

Salamatdatung01

Salamatdatung01

#ม.3 #วิทยาศาสตร์ #ฟิสิกส์ #การเคลื่อนที่ของวัตถุ

ความคิดเห็น

Pang

ดีมากๆเลย

แชร์โน้ตนี้