เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรการวัดความยาว

32

579

0

ข้อมูล

แก้วว.

แก้วว.

อยากจำได้เร็วต้องขยันทำแบบฝึกหัดประกอบกันด้วยน้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้