เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ม3วิทย์

22

586

0

ข้อมูล

Patrwsr

Patrwsr

การหาแรงลัพธ์ การหาแรงกริยา-แรงปฏิกิริยา โมน้มนต์ของแรง การเคลื่อนที่

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้