เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ม3เรขาคณิต

33

299

0

ข้อมูล

Patrwsr

Patrwsr

ปริมาตร พื้นที่ผิว พื้นที่ผิวข้าง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้