เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทรัพยากรธรณี

12

351

0

ข้อมูล

Bob's your uncle.

Bob's your uncle.

-หิน
-หินตะกอน
-หินแปร
-หินอัคนี
แร่
-แร่เหล็ก
-แร่อโลหะ
-เเร่รัตนชาติ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้