เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แรงและการเคลื่อนที่ ม.3

28

674

5

ข้อมูล

ISIS

ISIS

ความคิดเห็น

Sasikan

ไม่ค่อนชัดเลยง่าา

ISIS
Author

ขอโทษน้าา พอดีกล้องไม่ดีT^T

Kim Mind

ขอนอกเรื่องหน่อยนะคะ
อยากทายว่า
ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
•ทางตรง มีอะไรบ้าง
•ทางอ้อม มีอะไรบ้าง
รบกวนด้วนนะคะ

Kim Mind

ทราบ*

ISIS
Author

ประมาณนี้หนือเปล่าคะ พอดีคิดไม่ออกเหมือนกัน ขอโทษนะคะ T^T

แชร์โน้ตนี้