เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

14

759

0

ข้อมูล

-I D E A-

-I D E A-

อาจจะไม่ละเอียดมากนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะค้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้