เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อำนาจอธิปไตร

25

299

1

ข้อมูล

Ig: Shortnote.bell

Ig: Shortnote.bell

ความคิดเห็น

Nayada Aum

เขียนคำว่าไตย ผิดนะคะ
ไตร ❌
ไตย✔️

แชร์โน้ตนี้