เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม2

101

2346

1

ข้อมูล

DownyJidapa

DownyJidapa

คณิต ม.2 พีทาโกรัส อ่านก่อนฉลาดก่อน555

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ถาม การหาครึ่ง X^2
ไม่เข้าใจ ประโยคที่ว่า ตัวหลัง -อะไรคูณตัวเองลงท้ายเลขตัวสุดท้ายไม่เกินแม่10
เช่น 289 หาครึ่งX^2ยังไงคะ ขอบคุณคะ

แชร์โน้ตนี้