เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ถ่านหิน หินนำ้มัน ปิโตรเลียม

10

499

0

ข้อมูล

•Mild•

•Mild•

Tอุณหภูมิ pความดัน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้