เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไวยากรณ์เกา'เรียกว่า'

7

65

0

ข้อมูล

Haneul_korean.z

Haneul_korean.z

ไวยากรณ์เกา'เรียกว่า/บอกว่าเป็น'

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้