เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรหาปริมาตร พื้นที่เรขาคณิต

43

842

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

โน้ตนี้มีเพื่อเพิ่มความเข้าใจแก่ผู้อ่าน ใครไม่พอใจอะไรก็อย่าถือโทษโกรธเคืองกันเลยนะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้