เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

m.3 math รากที่สอง

47

736

0

ข้อมูล

•Mild•

•Mild•

รากที่สอง ลงตัว/ไม่ลงตัว

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้