เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โครงสร้างTense

34

493

0

ข้อมูล

Noey Noeyy

Noey Noeyy

โครงสร้าง Tense ทั้ง12 (นิยม)
#ตัวอักษรบางตัวซับซ้อน
#Tense

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้