เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ลักษณะนามเกาหลี

36

299

0

ข้อมูล

Haneul_korean.z

Haneul_korean.z

อ่านเยอะ=เก่ง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้