เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ดาราศาสตร์ • พันธุศาสตร์ ม.ต้น

55

426

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ไม่เข้าใจตรงไหนก้อเม้นไว้เลยนะเดียวมาตอบจ้า
สีมั่วไปนิดๆนะ555พอดีรีบทำช่วงสอบขอโทดไว้ล่วงหน้าเลย555555

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้