เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป พระพุทธ midtermmmm

67

1796

2

ข้อมูล

Lovemakelife🌝

Lovemakelife🌝

ถ้าซ้ำใคร ก็ขอโทษนะค่ะ

ความคิดเห็น

watchmenaenae

ขอโทษนะคะ ตรงทิศเบื้องขวานี่ครูป่ะคะ ซ้ายคือเพื่อน

Lovemakelife🌝
Author

ใช่ค่ะ ขอโทษที่ตอบช้านะคะ

แชร์โน้ตนี้