เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปการผลิตสินค้าและบริการ

19

174

0

ข้อมูล

Venus

Venus

ส่วนตัวเราว่าบทนี้ง่ายนะ ใครที่ไม่เข้าใจเราแนะนำให้อ่านแต่หัวข้อดีกว่า เพราะเขาย่อให้หัวข้อมันเข้าใจง่ายดี เราเลยสรุปมาให้พออ่านจำๆกันได้ สั้นไปแต่รับรองว่าอ่านเข้าใจนะ^^

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้