เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ดาราศาสตร์ ม.ต้น

53

725

0

ข้อมูล

fp:-)

fp:-)

กำเนิดระบบสุริยะเเละการเกิดbigbang

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้