เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมี ม.ต้น (กรด-เบส)

44

314

1

ข้อมูล

RubyJunG

RubyJunG

ความคิดเห็น

RubyJunG
Author

ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยและขอคำแนะนำด้วยค่ะ

แชร์โน้ตนี้