เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

(วันพ่อ)ปริมาณทางฟิสิกส์

18

92

0

ข้อมูล

Mr. Kityangsu'kum

Mr. Kityangsu'kum

วิธีการหาปริมาณทางฟิสิกส์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้