เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

40

556

1

ข้อมูล

RubyJunG

RubyJunG

ความคิดเห็น

RubyJunG
Author

มีข้อผิดพลาดยังไง ก็ขออภัยและขอคำแนะนำด้วยนะคะ ^ ^

แชร์โน้ตนี้