เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กรด-เบส

15

290

0

ข้อมูล

Earnn_va

Earnn_va

เน้น
**สมบัติกรดเบส
**กรดเบสแก่อ่อน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้