เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[วิทย์]

12

111

0

ข้อมูล

GᑌEᔕT ( ̄^ ̄)ゞ

GᑌEᔕT ( ̄^ ̄)ゞ

เนื้อหา
-แรง
-เวกเตอร์สเกลลาร์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้