เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โลก ม.2

119

1339

0

ข้อมูล

srp◡̈⃝

srp◡̈⃝

สรุปโครงสร้างโลก + องค์ประกอบโลก
ถ้ามูลขาดหรือผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะก๊ะ☃

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้