เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การผันคำสรรพนาม

17

65

0

ข้อมูล

I'm Sunita -.-

I'm Sunita -.-

ภาษาอังกฤษ เรื่อง การผันคำสรรพนาม.
(ถ้าลายมือไม่ดีก็ขอโทษด้วยค่ะ)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้