เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Active & Passive Voice

31

369

0

ข้อมูล

Climate

Climate

การเปลี่ยนประโยคจาก active เป็น passive

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้