เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทรัพยากรธรณี ม.2 (หิน)

140

1444

2

ข้อมูล

srp◡̈⃝

srp◡̈⃝

สรุปเรื่องหินม.2★

ความคิดเห็น

Nw.spchyn

ขอบคุณนะคะ✌✌

แชร์โน้ตนี้