เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทรัพยากรธรณีม.2 (ดิน)

115

1277

0

ข้อมูล

srp◡̈⃝

srp◡̈⃝

รายละเอียด/ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับดิน
ไม่เข้าใจถามได้น้าเย้
ปล.เดี๋ยวหิน เเละเเร่จะตามมา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้