เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไวยากรณ์เกา'คำกริยา'

31

256

0

ข้อมูล

Haneul_korean.z

Haneul_korean.z

คำกริยา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้