เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

72

528

0

ข้อมูล

Fig

Fig

ลายมืออาจจะแย่หน่อยนะคะ ตรงไหนผิดพลาด เม้นได้ค่ะ↓↓

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้