เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[Biology] พันธุกรรม ม.3

62

1503

3

ข้อมูล

10th.oF:YEAR

10th.oF:YEAR

-ลักษณะทางพันธุกรรม
-ยีน โตรโมโซม DNA
-การแบ่งเซลล์
-กฎเมนเดล 2 ข้อ
-โรคทางพันธุกรรม
-เพิ่มเติมสาระ

ความคิดเห็น

10th.oF:YEAR
Author

เดี๋ยวจะอัพเดทใหม่นะครับ

ADAMAS

ลายมือน่ารัก

แชร์โน้ตนี้