เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ปฏิกิริยาเคมี ม.2

56

1256

0

ข้อมูล

Jinx

Jinx

สรุปปฏิติกิริยาเคมี
ปฏิติกิริยาเคมีแผ่นเดียวจบนะงับ
แต่ยังไม่เข้าเรื่องของดุลสมการ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้