เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตเสริม ม.2 เทอม 2 ✏️📊

129

1285

0

ข้อมูล

khrxstudygram

khrxstudygram

มัธยมต้น 2

📎 การหาค่ากลางของข้อมูล 📎
- มัธยาฐาน
- ค่าเฉลี่ย
-ฐานนิยม

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News