เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โครงสร้างโลกภายในและโครงสร้างโลก ม.2

8

224

0

ข้อมูล

p

p

มัธยมต้น 2

อันนี้เค้าสรุปมาจากในแอปอีกทีนะคับแต่จำ cr.ไม่ได้

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News