เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปสูตรสมดุลกล

23

500

0

ข้อมูล

paⓂ️ 🧽 *

paⓂ️ 🧽 *

มัธยมปลาย All

✳︎ น้ำหนัก
✳︎ โมเมนต์แรงคู่ควบ
✳︎ การเคลื่อนที่กรณีมีแรงกระทำ 3 แรงในระนาบเดียวกัน
✳︎ การหมุน
✳︎ การเคลื่อนที่กรณีมีแรงกระทำ 3 แรง
✳︎ การเคลื่อนที่

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News