เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | คณิตศาสตร์ ม.5 - ม.6

20

1111

0

ข้อมูล

꒰ ♡  𝒇𝒂𝒏𝒈 ꒱

꒰ ♡ 𝒇𝒂𝒏𝒈 ꒱

มัธยมปลาย 3

꒰ ♡ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ꒱
4.1 ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม
4.2 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
ไม่ต่อเนื่อง
4.2.1 การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News