เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นม.3

31

484

0

ข้อมูล

K.Milk

K.Milk

มัธยมต้น 3

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นม.3
-นิยาม
-เศรษฐศาสตร์จุลภาค/มหภาค
-ปัจจัยการผลิต
-การขาดแคลน
-ต้นทุนค่าเสียโอกาส

เม้นบอกเรื่องที่อยากให้ทำสรุปเพิ่มอีกได้เลยนะคะ>~<

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News