เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

MATH M.3 (final test term 1) 🏁❇️

28

483

1

ข้อมูล

bylism🏁🎱

bylism🏁🎱

มัธยมต้น 3

ความคล้าย
ฟังก์ชั่นกำลังสอง
สถิติ (แผนภาพกล่อง)

ความคิดเห็น

bylism🏁🎱
Author bylism🏁🎱

เราทำไว้อ่านสอบของตัวเองนะคะ ฟิลแบบทบทวนความรู้ ถ้าไม่เข้าใจขอโทษด้วยค่ะ55555

News