เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 📐📏

35

603

0

ข้อมูล

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣

มัธยมต้น 2

𝕀𝕘: 𝕟𝕒𝕥𝕒𝕣𝕖𝕖_𝕤𝕥𝕦𝕕𝕪 𐂂
Link : https://drive.google.com/file/d/1xKzGl0TvDuB-kC0EOXjBqVVCfJw_ocAG/view?usp=drivesdk ♡‧₊˚💫

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News