เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Science M3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม V1

4

112

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

มัธยมต้น 3

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News